پیدا

جملات انگیزشی

درخواست حذف اطلاعات

اغلب وقتی در مسیر امیدت را از دست میدهی و فکر میکنی آ خط هست!! خدا از اون بالا بهت لبخند میزنه و میگه: نگران نباش و ادامه بده این فقط یه پیچه نه پایان!! (ارسالی دوستان)